Skip to main content

Bachelor of Technology
CSE 2018 Batch

Roll No

First Name

Last Name

180101001

Abhishek

Kumar

180101002

Amar

Kumar

180101003

Ambati Hari

Prasad

180101004

Amirul

Islam

180101005

Anil

Kumar

180101006

Ankit

Kumar

180101007

Ankush

Ankush

180101008

Anoop

Raj

180101009

Anupam

Dubey

180101010

Anurag

Singh

180101011

Aryan

Patel

180101012

Bhagawat

Mishra

180101013

Boni

Ashok

180101014

Dhanu

Kumar

180101015

Dhruv

Shrivastava

180101016

Gaurav

Suman

180101017

Gokul

Sankar

180101018

Goutam

Halder

180101019

Harsh

Agrawal

180101020

Harshit

Shukla

180101021

Ikshit

Agrawal

180101022

Karan

Chaudhary

180101023

Karmaveer

Kumar

180101025

Krishnakant

Kumar

180101027

Kunal

Kunal

180101028

Mandeep

Jaglan

180101029

Mayur Shakher

Patel

180101030

Md Faizan

Eqbal

180101031

Megavath

Madhu

180101032

Mukesh

Yadav

180101033

Partha Pratim

Deori

180101034

Prince

Lakra

180101035

Puja

Kumari

180101036

Rahul

Ranjan

180101037

Ravi Rajesh

Keer

180101038

Sachin

Verma

180101039

Saksham

Gupta

180101041

Sheelaj

Babu

180101042

Shreya

Sharma

180101043

Shubh

Agrawal

180101044

Sourav Kumar

Mishra

180101045

Sudhanshu

Kumar

180101046

Uday Pratap

Singh

180101047

Verchaswa

Sharma

180101049

Yashvant Singh

Yadav