Skip to main content

Bachelor of Technology
CSE 2017 Batch

Roll No

First Name

Last Name

170101001

Abhay Anand

Tripathi

170101002

Abhishek

Kumar

170101003

Abhishek

Kumar

170101004

Abhrojeet

Bose

170101005

Akash Kumar

Sahu

170101007

Alok

Ranjan

170101008

Aman

Mishra

170101009

Amit Vikram

Singh

170101010

Anand

Kumar

170101011

Animesh

Ranjan

170101013

Anuranjan

Kumar

170101014

Ashutosh Kumar

Rawat

170101015

Hemant Varma

Gottimukkala

170101017

Himanshu

Ranjan

170101018

Kamroop Kumar

Iyer

170101019

Hitesh Kumar

Sahu

170101020

Krishang

Agarwal

170101021

Kumar Shushanta

Samir

170101022

Manish

Nandan

170101023

Md Ashif

Reza

170101024

Mehul

Tyagi

170101025

Miriyala Sai Chethan

Reddy

170101026

Mithlesh Kumar

Basfor

170101027

Mohit 

Kumar

170101028

Mukul

Sharma

170101029

Nikunj

Kumar

170101033

Nitish

Rawat

170101037

Prajwal

Bairagi

170101040

Pritam

Pal

170101044

Rishabh

Singh

170101045

Roushan

Kumar

170101049

Siddharth

Singh

170101050

Sumit Kumar

Kushwaha

170101051

Sunny

Kumar

170101052

Suraj

Kumar

170101053

Suraj

Kumar

170101054

Vipul

Kumar

170102021

Kanishk

Tyagi

170102037

Rashi

Krishna